Komórki macierzyste wpływ tlenoterapii hiperbarycznej

Komórki macierzyste to szczególny rodzaj komórek o niesamowitych zdolnościach i szerokim zastosowaniu. Są plastyczne, mogą namnażać się w nieograniczony sposób, a także przekształcać w dowolne typy komórek (które są niezbędne w danej sytuacji).

To powoduje, że są dużą szansą dla współczesnej medycyny – wspierają walkę z wieloma chorobami, np. nowotworami, zaburzeniami układu odpornościowego czy problemami okulistycznymi. Korzystnie wpływają również na zdolność cofania się zmian degeneracyjnych komórek oraz regenerację i samoleczenie.

Tlenoterapia w komorze hiperbarycznej wspomaga wzrost komórek macierzystych – organizm produkuje ich nawet 8 razy więcej.

Czym są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste to najbardziej pierwotne elementy tworzące strukturę żywego organizmu. Powstają m.in. w szpiku kostnym, krwi obwodowej oraz pępowinowej. Od innych komórek odróżniają je pewne cechy. Najważniejsze z nich to zdolność do:

  • różnicowania, czyli zamieniania się w dojrzałe komórki (plastyczność);
  • samoodnawiania, czyli namnażania wielu nowych komórek;
  • przekształcania się w wiele typów wyspecjalizowanych komórek.

Te cechy powodują, że komórki macierzyste inicjują proces odbudowy i regeneracji tkanek, a także opóźniają starzenie się organizmu. Wiele procesów w ludzkim ciele nie może bez nich poprawnie działać. 

Liczba i jakość komórek macierzystych spadają wraz z wiekiem. Według badań na ich poziom korzystnie wpływa właśnie tlenoterapia w komorze hiperbarycznej. 

Znaczenie komórek macierzystych dla organizmu człowieka

Terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych wykorzystuje się w leczeniu wielu chorób, w tym nowotworowych, sercowo-naczyniowych, metabolicznych, neurologicznych, genetycznych i dermatologicznych.

Odbudowa i regeneracja są kluczowe również w leczeniu zwyrodnień stawów oraz tkanek kostnych i chrzęstnych, a także w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej.

Badacze łączą wzrost poziomu komórek macierzystych z tlenoterapią hiperbaryczną. Seanse w komorze mogą nawet 8-krotnie zwiększyć liczbę komórek w organizmie. Jak to możliwe?

Podczas wdychania czystego tlenu przy podwyższonym ciśnieniu szpik kostny wytwarza dodatkowe komórki macierzyste, które trafiają do krwiobiegu. Później znajdują uszkodzone komórki i zajmują ich miejsce, przejmują funkcje oraz inicjują proces regeneracji.

Komórki macierzyste to ważny element ludzkiego organizmu, który pozytywnie wpływa na wiele procesów życiowych – a jednocześnie zanika wraz z wiekiem. Dzięki tlenoterapii hiperbarycznej łatwiej zwiększyć poziom komórek macierzystych, a więc – zregenerować i zrewitalizować tkanki.

Zarezerwuj
wizytę